Merače tepla a chladu

Všobecny popis

Ultrazvukové merače tepla a chladu od firmy Kampstrup.

Merače tepla a chladu  Multical 302, 403, 602, 603, 801 Ultraflow sú ultrazvukové  merače tepla/merače chladu na princípe ultrazvukového merania.

Hlavná oblasť využitia merania tepla a chladu je v kotolniach, výmeníkových staniciach  a v budovách.

Prietok je meraný pomocou obojsmernej ultrazvukovej techniky zakladajúcej sa na metóde doby prietoku s preverenou dlhodobou stabilitou a presnosťou.

Dva ultrazvukové vysielače sú použité  ku vysielaniu zvukového signálu proti smeru a súčasne v smere prúdenia.

Multical 602 je multifunkčný merač energie na meranie tepla a chladu. Kalkulátor sa spája s prietokomerom Ultraflow a s párom dvoj- alebo štvorvodičových snímačov teploty.

Vďaka vysokej presnosti Multical 602 meria spotrebu tepla/chladu počas  dlhoročnej životnosti.

Merač je bezúdržbový a prevádzkovateľovi vznikajú minimálne prevádzkové náklady.

katalógové listy na stiahnutie
Fotky

100_0011 100_0410

100_0411