Vážení obchodní priatelia, spoločnosť RKG – pôvodne IWKA , ktorej história sa datuje už od roku 1872, si hneď od úplného začiatku vytýčila za cieľ, neponúkať iba jednotlivé komponenty z oboru meracej a regulačnej techniky a potrubnej kompenzácie, ale komplexné riešenie problému. Obchodno – dodávateľská činnosť organizačnej zložky materskej spoločnosti v SR dala podnet na založenie spoločnosti s názvom REGULÁTORY A KOMPENZÁTORY Slovensko s.r.o.

Predajný sortiment

Do širokej škály predajného sortimentu našej spoločnosti patria výrobky celého holdingu a to predovšetkým dodávky v oblasti energetiky, diaľkového zásobovania teplom a technického zariadenia budov. Sú to volne programovateľné riadiace systémy výrobného závodu TREND; priamočinné regulátory teploty, tlaku, diferenčného tlaku a prietočného množstva RKG; priemyselné regulačné armatúry výrobného závodu ARCA; merače tepla výrobného závodu KAMSTRUP; kompenzátory oceľové, gumenné a textilné. Poskytujeme záručný a pozáručný servis.